Original Title:  Rodzina a podjęcie decyzji o protezowaniu narządu słuchu 
Translation:

 The family influence as an important factor of a making in hearing aid application

Autors:  Kantor I., Jurkiewicz D., Rapiejko P., Kenig D.

 

Source: Annales UMCS Sectio D Medicina, 2004, LIX, Suppl. XIV, 176: 440-444                       

 

Type of publication: praca oryginalna 
ISSN/ISBN:
Language: Polish
Key words:
Słowa kluczowe:

 

Address: Ireneusz Kantor  MD, PhD, Klinika Otolaryngologii WIM, 00-909 Warszawa, Szaserów 128, Poland.

 

Abstract:
Streszczenie:
free ful text in pdf. http://www.palynology.allergy.pl/2004/2004-2.pdf  

Powrót do: Strony głównej