Original Title:  Aerobiologia medyczna 
Translation:

 Medical aerobiology 

Autors:  Rapiejko P.

 

Source: Alergia Astma Immunologia 2006,11,2: 76-82                           

Type of publication: praca poglądowa 
ISSN/ISBN: ISSN 1427-3101
Language: Polish
Key words:  aerobiology, allergen, allergy, threshold pollen count   
Słowa kluczowe:

 aerobiologia, alergen, alergia, progowe stężenie pyłku,  

Address: Piotr Rapiejko  MD, PhD, Klinika Otolaryngologii WIM, 00-909 Warszawa, Szaserów 128, Poland.

 

Abstract:
Streszczenie: Aerobiologia jest działem nauki zajmującym się badaniem cząsteczek biologicznych w powietrzu atmosferycznym. Ziarna pyłku roślin stanowią największą część bioaerozolu znajdującego się w powietrzu. Charakterystyczną cechą schorzeń alergicznych wywołanych przez alergeny pyłku roślin jest sezonowość występowania objawów. Objawy występują tylko w okresie, gdy pyłek danej rośliny występuje w atmosferze w odpowiednim stężeniu. Nasilenie objawów jest ściśle zależne od stopnia ekspozycji. Informacje o stężeniu aeroalergenów pozwalają na właściwą profilaktykę, diagnostykę oraz ocenę skuteczności leczenia. Autor omawia najważniejsze metody pomiaru stężenia aeroalergenów w atmosferze. Znajomość aktualnego i prognozowanego stężenia pyłku roślin pozwala na właściwą profilaktykę poprzez zaplanowanie zajęć tak, aby ekspozycja na alergeny była jak najmniejsza.
free ful text in pdf.

Powrót do: Strony głównej