Original Title:  Leczenie zapalenia błony śluzowej nosa 
Translation:

 

Autors:  Rapiejko P.

 

Source: Nowa Klinika 2006,13,1-2: 8-17                           

Type of publication: praca poglądowa 
ISSN/ISBN: ISSN 1231-3025
Language: Polish
Key words:  allergic rhinitis, nasal mucosa, allergy, allergen
Słowa kluczowe:

 alergiczny nieżyt nosa, błona śluzowa nosa, alergia, alergen

Address: Piotr Rapiejko  MD, PhD, Klinika Otolaryngologii WIM, 00-909 Warszawa, Szaserów 128, Poland.

 

Abstract: Allergic rhinitis is one of the most prevalent medical conditions. It has significant effects on quality of life and can have considerable socioeconomic effects. The goal of management is to achieve optimal symptom control. Therapy includes allergen avoidance, pharmacotherapy and immunotherapy. Antihistamines and intranasal corticosteroids are major elements of therapy. Intranasal corticosteroids are widely recognised as the most effective pharmacotherapy for pollinosis, in adults and children.
Streszczenie: Alergiczny nieżyt nosa jest jedną z częstszych przyczyn wizyt lekarskich. Praca przedstawia współczesne poglądy na diagnostykę i terapię alergicznego nieżytu nosa. Celem leczenia jest uzyskanie optymalnej kontroli objawów chorobowych. Terapia okresowych alergicznych nieżytów nosa obejmuje unikanie alergenu, leczenie farmakologiczne i immunoterapię swoistą alergenową. Podstawą leczenia są leki antyhistaminowe oraz miejscowo działające korykosteroidy.
free ful text in pdf.

Powrót do: Strony głównej