Original Title:  Stężenie pyłku traw w 2006 r. 
Translation:

 The grass pollen count in 2006

Autors:  Lipiec A., Malkiewicz M., Maj J., Puc M., Myszkowska D., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska K, Chłopek K., Modrzyński M., Stankiewicz W., Stasiak-Barmuda A.

 

Source: Alergoprofil,  3: 52-61, 2006                       

Type of publication: praca oryginalna 
ISSN/ISBN: ISSN 1734-7527
Language: Polish
Key words:  allergy, allergic rhinitis, pollen count, grass, pollinosis, 2006 year
Słowa kluczowe:

 allergy, allergic rhinitis, pollen count, grass, pollinosis, 2006 year

Address: Agnieszka Lipiec   MD, PhD, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych AM w Warszwawie, ul. Banacha 1A

 

Abstract:
Streszczenie:
free ful text in pdf. http://www.palynology.allergy.pl/2006/2006-13.pdf

Powrót do: Strony głównej