Original Title:  Prognoza stężenia pyłku roślin - 2007 rok. 
Translation:

 Pollen forecast - 2007 year.

Autors:  Rapiejko P., Lipiec A.

 

Source:

Alergia 2006, 4: 31-33                  

Type of publication: praca oryginalna 
ISSN/ISBN: ISSN 1734-7527
Language: Polish
Key words:  aerobiologia, alergen, alergia, monitoring pyłkowy, stężenie pyłku
Słowa kluczowe:

 aerobiology, allergen, allergy, pollen monitoring, pollen count

Address: Piotr Rapiejko   MD, PhD, Klinika Otolaryngologii WIM w Warszawie, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa

 

Abstract:

Plant pollen grains, consist large part of natural bioaerosol. Seasonal character of symptoms is the distinctive feature of allergic diseases evoked by pollen allergens. Symptoms occur only when pollen count reaches a certain level. The degree of symptoms is closely related to allergen exposure. Forecasting of pollination period is based on combination of current news from network of aerobiologic measuring points in Europe and Poland with local measurements. In pollination intensity forecasting for a specific plant, phonological observations are also considered. Pollen count information helps in proper prohylaxis, diagnosis and treatment evaluation. It also helps in immunotherapy management and in assessment of its efficacy.

Streszczenie:

Ziarna pyłku roślin stanowią olbrzymią część naturalnego bioaerozolu. Charakterystyczna cechą schorzeń alergicznych wywołanych przez alergeny pyłku roślin jest sezonowość występowania objawów. Objawy występują tylko w okresie, gdy pyłek danej rośliny występuje w atmosferze w odpowiednim stężeniu. Nasilenie objawów jest ściśle zależne od stopnia ekspozycji. Prognozowanie sezonu pylenia oparte jest na połączeniu aktualnych informacji z sieci punktów aerobiologicznych w Europie i Polsce z pomiarami lokalnymi. W prognozowaniu intensywności sezonu pylenia danej rośliny wykorzystywane są również obserwacje fenologiczne. Informacje o stężeniu aeroalergenów pozwalają na właściwą profilaktykę, diagnostykę oraz ocenę skuteczności leczenia. Dzięki prognozom możliwe jest też zaplanowanie najkorzystniejszego terminu rozpoczęcia i zakończenia immunoterapii swoistej oraz ocena jej skuteczności.

free ful text in pdf. http://www.palynology.allergy.pl/2006/2006-16.pdf

Powrót do: Strony głównej