Original Title:  Zmysł węchu 
Translation:

 The sense of smell

Autors:  Rapiejko P.

 

Source:

Alergia 2006, (2) 4: 4-10                  

Type of publication: praca poglądowa 
ISSN/ISBN: ISSN 1734-7527
Language: Polish
Key words:  identyfikacja zapachu, receptory węchowe, węch
Słowa kluczowe:

 odor identyfication, olfactory receptors, smell

Address: Piotr Rapiejko   MD, PhD, Klinika Otolaryngologii WIM w Warszawie, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa

 

Abstract:

The sense of smell is a primal sense for humans as well as animals. From an evolutionary standpoint it is one of the most ancient of senses. Smell allows vertebrates and other organisms with olfactory receptors to identify food, predators, and provides both sensual pleasure as well as warnings danger. This paper will explore the current status our understanding of olfaction.

Streszczenie:

    Zmysł węchu jest podstawowym zmysłem zarówno u ludzi jak i u zwierząt. Z ewolucyjnego punktu widzenia jest to jedne z najstarszych zmysłów. Węch pozwala kręgowcom i innym organizmom wyposażonym w receptory węchowe rozpoznawać pożywienie, niebezpieczeństwo (np. zbliżającego się drapieżnika) i dostarczać zarówno zmysłową przyjemność jak i ostrzegać o niebezpieczeństwie. Praca ta omawia aktualny stan wiedzy na temat węchu.

free ful text in pdf. http://www.palynology.allergy.pl/2006/2006-17.pdf

Powrót do: Strony głównej