Original Title: Zarodniki Cladosporium w powietrzu wybranych miast Polski w 2005 r.
Translation:

 Cladosporium spors in the air of selected Polisch cities in 2005. 

Autors: Rapiejko P., Lipiec A., Modrzyński M., Malkiewicz M., Myszkowska D., Chłopek K., Stankiewicz W., Tarasewicz A.

 

Source: Alergoprofil 2006,2,1: 51-55                                     
Type of publication: oryginal articles 
ISSN/ISBN: ISSN 1734-7527
Language: Polish
Key words: pollinosis, allergy, Cladosporium, allergen, 
Słowa kluczowe:

 pyłkowica, alergia, Cladosporium, alergen

Address: Piotr Rapiejko MD PhD, Allergen Research Center, Warsaw, Poland. E-mail: obas@alergen.pl

 

Abstract:
Streszczenie:
free ful text in pdf. http://www.palynology.allergy.pl/2006/2006-2.pdf

Powrót do: Strony głównej