Original Title: Pyłek leszczyny w powietrzu wybranych miast Polski w 2005r
Translation:

 Hazel pollen in the air of selected Polisch cities in 2005.

Autors: Puc M., Weryszko-Chmielewska E., Malkiewicz M., Myszkowska D., Piotrowska K., Kalinowska E., Rapiejko P., Puc M., Wolski T.

 

Source: Alergoprofil 2006,2,1: 40-45                                     
Type of publication: oryginal articles 
ISSN/ISBN: ISSN 1734-7527
Language: Polish
Key words: aeroallergens, pollen count, pollen grains, Hazel, Corylus, 2005 
Słowa kluczowe:

aeroalergeny, stężenie pyłku, ziarna pyłku, leszczyna, Corylus, 2005

Address: Małgorzata Puc PhD, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Poland.

 

Abstract:
Streszczenie:
free ful text in pdf. http://www.palynology.allergy.pl/2006/2006-3.pdf

Powrót do: Strony głównej