Original Title:  Profilaktyka alergicznego nieżytu nosa 
Translation:

 Prophylaxis of allergic rhinitis.

Autors:  Samoliński B., Rapiejko P.: 

 

Source:    PDiA 2003; XX,1:10-14

Type of publication: praca poglądowa 
ISSN/ISBN:
Language: Polish
Key words:  
Słowa kluczowe:

 

Address: Karolina Dżaman   MD,  Klinika Otolaryngologii WIM w Warszawie, ul. Szaserów 128

 

Abstract:

The authors discuss the issue of the prophylaxis of allergic rhinitis. The current knowledge on most common aeroallergens is presented. Plant species that are the cause of allergic symptoms in Poland as well as pollen and mould spores monitoring systems are described. The methods of the reduction of aeroallergens exposure are analysed.

Streszczenie:

Autorzy omawiają najważniejsze zagadnienia dotyczące profilaktyki alergicznego nieżytu nosa. Przedstawiony został aktualny stan wiedzy na temat najczęstszych alergenów powietrznopochodnych. Przedstawiono rośliny, których pyłek jest odpowiedzialny za wywołanie objawów uczuleniowych w Polsce, omówiono metody pomiaru stężenia pyłku roślin i zarodników grzybów pleśniowych w atmosferze. Przeanalizowano możliwości ograniczenia ekspozycji na alergeny powietrznopochodne.


free ful text in pdf. http://www.palynology.allergy.pl/2003/2003-1.pdf

Powrót do: Strony głównej